top of page

Der er beskrevet forskellige metoder til at pode for øvre luftvejsvirus i næsen. I det følgende vil vi beskrive næsesvælgspodningen hvortil der samles materiale fra næsesvælgets bagvæg, mens den mindre invasive podning fra forreste del af næsen, samler materiale fra næsehulen og muslingebenet i næsen. 

bottom of page